10.05.2023 r. szkolenie online: “Vademecum skutecznego wychowawcy”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcami metodycznymi zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na szkolenie:

“Vademecum skutecznego wychowawcy.”

Program szkolenia:

  1. Kompetencje wychowawcze nauczyciela.
  2. Procesy grupowe w klasie. Strategie zarządzania zespołem klasowym.
  3. Wsparcie uczniów i uczennic w budowaniu poczucia sprawczości i skuteczności.
  4. Angażowanie uczniów i uczennic w życie społeczności szkolnej i wspólnoty lokalnej.

Prowadzący: mgr Ewa Nowak, mgr Emilia Buczak, mgr Paweł Feliszek

– doradcy metodyczni PODN w Wołowie

Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele 

Termin: 10.05.2023 r. (środa) godz. 16.30 – 18.30

Forma: szkolenie on-line na platformie meet.jitsi

Koszt szkolenia: 20 zł (koszty organizacyjne, materiały)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe (indywidualne na szkolenie PŁATNE) najpóźniej do 09.05.2023 r.

Serdecznie zapraszamy

Doradcy metodyczni                                                                                     Dyrektor

mgr Emilia Buczak                                                                            mgr Krystyna Adaśko

mgr Ewa Nowak

mgr Paweł Feliszek