Etap powiatowy konkursu zDolny Ślązak

W dniach 9.01.2023 – 19.01.2023 w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie odbywał się etap powiatowy konkursu zDolny Ślązak.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych woj. dolnośląskiego. Jego celem jest wspieranie uzdolnień (konkurs realizowany jest w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień). Konkurs obejmuje dziewięć przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, matematykę, fizykę, chemię, biologię, geografię i historię.

Po dwóch latach przerwy związanej z pandemią gościliśmy w naszym Centrum uczniów, którzy przeszli etap szkolny w swoich macierzystych placówkach i zakwalifikowali się do etapu powiatowego. Codziennie przez godzinę najzdolniejsi uczniowie z naszego powiatu rozwiązywali zadania konkursowe, które przygotował organizator konkursu. Do etapu wojewódzkiego – finałowego, który będzie miał miejsce w marcu przejdą najlepsi z najlepszych. My życzymy im Wszystkim powodzenia!

Na zdjęciu widoczne z prawej strony drzwi z umieszczoną na nich kartką z napisem „Dolnośląskie Konkursy zDolny Ślązak, rok szkolny 2022/2023”, z lewej strony banner z napisem „Miejsce odkrywania talentów” i danymi teleadresowymi PCEiPPP w