Protokół z przeprowadzenia III Powiatowego Konkursu Historycznego”Ostatni król Rzeczypospolitej i finis Poloniae”

W dniu 11 stycznia 2023 r. odbył się finał Powiatowego Konkursu Historycznego “Ostatni król Rzeczypospolitej i finis Poloniae”.

W konkursie na etapie szkolnym i powiatowym wzięło udział w sumie73 uczestników:

Na poziomie szkół podstawowych – 49 uczniów z 6 szkół:

Szkoła Podstawowa w Krzelowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Brzegu Dolnym

Szkoła Podstawowa w Wińsku

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Brzegu Dolnym

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołowie

Na poziomie szkół ponadpodstawowych – 24 uczniów z 4 szkół:

Technikum nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie

Liceum Ogólnokształcące im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym

——————————————————————————————————————————-

WYNIKI:

LAUREACI W KATEGORII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

1. miejsce:

Kacper Potajewicz, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Brzegu Dolnym

2. miejsce:

Witold Górowski, Szkoła Podstawowa w Wińsku

3. miejsce:

Klara Potajewicz, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Brzegu Dolnym

LAUREACI W KATEGORII SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:

1. miejsce:

Daniel Stembalski, LO im. Mikołaja Kopernika w Wołowie

2. miejsce:

Damian Kaduszkiewicz, LO im. Mikołaja Kopernika w Wołowie

3. miejsce:

Patryk Kolis, LO im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym

Gratulujemy zwycięzcom, wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a nauczycielom-opiekunom składamy szczególne podziękowania za współpracę, zaangażowanie w przygotowanie uczniów i sprawne przeprowadzenie eliminacji szkolnych.

organizatorzy:

Emilia Buczak

Paweł Feliszek

doradcy metodyczni nauczania historii

PODN Wołów

Foto galeria:

Dyrektor PCE i PPP wraz z doradcą witają uczestników konkursu i wygłaszają przemówienie na rozpoczęcie eliminacji finałowych.
Uczestnicy konkursu zajmują stanowiska i wysłuchują instrukcji przed rozpoczęciem eliminacji finałowych.
Grupa uczestników konkursu w trakcie rozwiązywania zadań z arkusza konkursowego.
 Grupa uczestników konkursu w trakcie rozwiązywania zadań z arkusza konkursowego.