01.02.2023 r. lekcja otwarta: Emocje na lekcji są potrzebne – jak je wyrazić i zrozumieć?

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Brzegu Dolnym oraz doradcy metodyczni nauczania języka polskiego oraz przedmiotów przyrodniczych serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli na lekcję otwartą  z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Podczas zajęć w klasie VII prowadzący będą starali się pomóc uczniom w zrozumieniu ich własnych emocji, emocji innych, przeciwdziałać powstawaniu zaburzeń zachowania, a jeśli już się one pojawią – pokazać jak sobie z nimi radzić. Nadrzędnym celem zajęć jest poszukiwanie pozytywnych wartości
i promowanie właściwego zachowania.

TEMAT:  Emocje na lekcji są potrzebne – jak je wyrazić i zrozumieć?

TERMIN:   01.02.2023 r. (środa) godz. 11.20 – 12.20

MIEJSCE: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2  w Brzegu Dolnym,  ul. A. Mickiewicza 2

PROWADZĄCE: mgr Danuta Haller, mgr Regina Kmicińska – doradcy metodyczni PODN w Wołowie

Zajęcia mają na celu:

DLA NAUCZYCIELI:

 • ukazanie roli   i  wartości wykorzystania  prezentacji multimedialnej w pracy nauczyciela;
 • wzbogacanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli o nowe środki przekazu informacji;
 • udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów nauczycieli bezpośrednio przy warsztac

      pracy;

 •  praca ze źródłem jako nieodzowne elementy w procesie dydaktycznym:
 • umiejętność wyciszenia uczniów – uczestników zajęć;
 • wskazanie skutecznych sposobów łagodzenia napięć.

DLA UCZNIÓW:

 • zrozumienie własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć innych osób,
 • wywołanie chęci działania i podjęcie działania,
 • współdziałanie z innymi uczniami – uczestnikami grupy,
 • pomoc uczniowi w zrozumieniu jego własnych emocji,
 • wskazywanie skutecznych sposobów łagodzenia napięć,
 • pomoc uczniowi  w zrozumieniu potrzeb i emocji innych, uczucie empatii.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.  Wszelkie pytania proszę kierować do D. Haller tel. 889333946

                                   Serdecznie zapraszamy do współpracy        

 Dyrektor  PCEiPPP w Wołowie
mgr Krystyna Adaśko                                

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Brzegu Dolnym
mgr Katarzyna Barylak                                                                                                                                                                        

Doradcy metodyczni:
mgr Danuta Haller i mgr Regina Kmicińska