28.11.2022, 05.12.2022 szkolenie: Problemy w uczeniu się a zaburzenia funkcji słuchowych i wzrokowych u dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie serdecznie zaprasza nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, pedagogów specjalnych, „nauczycieli wspomagających” na szkolenie:

„Problemy w uczeniu się a zaburzenia funkcji słuchowych i wzrokowych
u dzieci i młodzieży.”

Charakterystyka szkolenia:

Szkolenie oparte na badaniach naukowych. Jako terapeuta i nauczyciel odnoszę ich wyniki do moich praktycznych doświadczeń. Interdyscyplinarną wiedzę przekazuję za pomocą prezentacji,  instruktażowych filmów i infografik. Moim celem jest przekazanie w sposób zrozumiały praktycznej wiedzy dotyczącej zaburzeń funkcji słuchowych i wzrokowych,  i ich wpływu na  procesy uczenia się.

Program:

 1. Znaczenie funkcji wzrokowych i słuchowych w opanowaniu  umiejętności szkolnych.
 2. Wpływ przetrwałych odruchów na rozwój funkcji słuchowych i wzrokowych.
 3. Nietypowe wzorce zachowań a reakcje w obrębie układu wzrokowego i słuchowego.
 4. Wpływ funkcji słuchowych i wzrokowych na umiejętności czytania, pisania i liczenia.
 5. Praktyczne strategie terapeutyczne i edukacyjne w pracy z osobami z zaburzeniami funkcji słuchowych i wzrokowych.
 6. Odpowiedzi na pytania słuchaczy.

Czego się dowiesz?

 • Jak funkcjonuje zmysł wzroku i słuchu.
 • Jakie są przyczyny trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu u osób ze spektrum autyzmu.
 • Jakie są strategie edukacyjne i terapeutyczne ułatwiające uczenie się.

Prowadzący spotkanie: mgr Ewa Plura – wykładowca akademicki, szkoleniowiec, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta: integracji sensorycznej, metody: INPP, Johansena, Neuroflow, mikropolaryzacji mózgu, funkcji wzrokowych, behawioralny, integracji bilateralnej, monachijskiej diagnostyki funkcjonalnej. Od 25 lat prowadzi terapię osób z zaburzeniami neurofizjologicznymi.

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, pedagodzy specjalni, pedagodzy szkolni, „nauczyciele wspomagający”.

Termin szkolenia:  28.11.2022 (poniedziałek) godz. 16:00 – 19.45

                                  05.12.2022 (poniedziałek) godz. 16:00 – 19.45

Czas trwania: 10 godz. dydaktycznych

Miejsce spotkania:    szkolenie on – line – link do platformy zostanie przesłany
                                    w dniu szkolenia do osób, które zgłosiły swój udział.

Koszt szkolenia: 100 zł/ osoba (realizacja możliwa pod warunkiem zebrania się grupy 25 osób)

Cena obejmuje:

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 (Dz.U. 2019 poz. 1045 ze zm.) w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
 • Materiały szkoleniowe
 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Wynagrodzenie trenera
 • Ewaluacja szkolenia


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe (Indywidualne na szkolenie PŁATNE) najpóźniej do 23.11.2022 r.

Serdecznie zapraszamy

Specjalista ds. koordynacji                                                                                Dyrektor
i organizacji szkoleń                                                                                 
mgr Krystyna Adaśko

mgr Katarzyna Chrobak