25.11.2022 lekcja otwarta: Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym oraz doradca metodyczny nauczania przedmiotów przyrodniczych serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli na otwartą lekcję z cyklu „Bezpieczeństwo w sieci” przeprowadzoną w klasie IV .Podczas zajęć  zostaną wykorzystane elementy treningu umiejętności społecznych.

TEMAT: Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?

Cele zajęć:

  • wprowadzenie uczniów w tematykę bezpiecznego korzystania z Internetu,
  • omówienie zagrożeń związanych z nadużywaniem ekranów,
  • promowanie zrównoważonego korzystania z sieci.
  • propagowanie wśród  uczniów właściwego zachowania się w Internecie,
  • pokazanie dobrych stron sieci,
  • zapoznanie z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci,

Po odbytej lekcji zostanie przeprowadzona jej analiza merytoryczna z nauczycielami.

TERMIN: 25.11.2022 r. (piątek) godz. 9.25 – 10.20

      oraz czas na omówienie z nauczycielami przeprowadzonych zajęć

MIEJSCE: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Brzegu Dolnym,
                    ul. Adama Mickiewicza 2, sala nr 8

PROWADZĄCY: Regina Kmicińska, doradca metodyczny PODN w Wołowie

W razie pytań proszę o kontakt z doradcą R. Kmicińska tel. 604 556 897
              

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Dyrektor PCE i PPP w Wołowie
mgr Krystyna Adaśko

 Doradca metodyczny                                                            
 przedmiotów przyrodniczych
mgr Regina Kmicińska