Szkolenie: 05.10.2022 r. „Motywacjo wróć! – Jak skutecznie i ciekawie motywować uczniów do nauki”

Szanowni Państwo

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania historii zapraszają wszystkich zainteresowanych nauczycieli na szkolenie:

„Motywacjo wróć! – Jak skutecznie i ciekawie motywować uczniów do nauki”

Motywowanie i aktywizowanie to umiejętność kluczowa dla procesów nauczania – uczenia się a istotą pracy nauczycieli i wychowawców jest umiejętność inspirowania i budowania zaangażowania uczniów.

Na szkoleniu przyjrzymy się m.in. czynnikom motywującym i demotywującym w pracy ucznia, rodzajom motywacji oraz kilku wybranym metodom, które w sposób atrakcyjny i skuteczny kształtują i wzmacniają motywację uczniów. 

ProwadzącaEmilia Buczak – doradca metodyczny PODN w Wołowie

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Sposoby realizacjiszkolenie stacjonarne

Termin: 05.10.2022 r. godz. 14.00 – 15.30

Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie,

  ul. T. Kościuszki 27, budynek C

Koszt: 40 zł (koszty organizacyjne, materiały)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe (indywidualne na zgłoszenie PŁATNE) najpóźniej do 04.10.2022 r. do godziny 12.00

Serdecznie zapraszamy

Doradca metodyczny                                                           Dyrektor

mgr Emilia Buczak                                                              mgr Krystyna Adaśko