Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023

W dniu 8 września 2022 roku w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli i specjalistów pt. „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023”. Prowadzącym szkolenie był mgr Paweł Łukaszewski- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzebnicy, pedagog resocjalizacji, menadżer, terapeuta TS w procesie certyfikacji, terapeuta kognitywny, socjoterapeuta CBT.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobyli potrzebną wiedzę dotyczącą podstaw prawnych organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, form pomocy, zadań dyrektora, nauczycieli i specjalistów, w tym pedagoga specjalnego. Prowadzący wyszczególnił również zmiany w przepisach oświatowych w ostatnich miesiącach oraz ich wpływ na bieżącą pracę szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Odpowiedział również na pytania i wątpliwości uczestników szkolenia, co pozwoliło na pokazanie stosowania obowiązujących przepisów w trakcie codziennej pracy z uczniem, rodzicem.

W szkoleniu uczestniczyło 26 nauczycieli ze szkół powiatu wołowskiego.

Foto galeria:

  1. Przywitanie uczestników szkolenia.
Sala konferencyjna, na środku stoły ustawione w kształcie prostokąta. Wokół siedzą nauczyciele. Przed nimi stoją dwie osoby. W tle ekran z wyświetloną prezentacją.

2. Przedstawienie celów szkolenia.

Sala konferencyjna, na środku stoły ustawione w kształcie prostokąta. Wokół siedzą nauczyciele. Przed nimi stoją dwie osoby. W tle ekran z wyświetloną prezentacją.

3. Uczestnicy podczas szkolenia.

Sala konferencyjna, przy stołach siedzą uczestnicy szkolenia. Za  nimi okna z pionowymi roletami.