Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu Dolnym zaprasza na warsztaty: SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

„SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” jest właśnie dla Ciebie
To cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla osób,
którym nieobojętne jest wychowanie dzieci oraz mają ochotę i czas aby:

lepiej poznać i zrozumieć zachowanie swojego dziecka oraz pogłębić z nimi więź, przyjrzeć się swoim dotychczasowym metodom wychowawczym, uczyć się jak mówić, żeby dziecko chciało słuchać i jak słuchać, żeby dziecko chciało mówić, dowiedzieć się jak rozwiązywać konflikt, jak zachęcać dziecko do współpracy i jak radzić sobie z jego uczuciami, rozwijać umiejętności budowania ciepłych relacji z dzieckiem opartym na wzajemnym szacunku i miłości, poznać konkretne sposoby i metody wychowawcze, zastanowić się od czego zależy skuteczność wychowania, zakwestionować niektóre mity i stereotypy odnośnie wychowania

Tematyka 10 spotkań treningu umiejętności wychowawczych:

  1. Wprowadzenie do tematyki treningu umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”
  2. Granice.
  3. Uczucia (cz. I).
  4. Uczucia (cz. II).
  5. Zachęcanie dziecka do współpracy.
  6. Kary.
  7. Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
  8. Zachęcanie do samodzielności.
  9. „Wpisywanie dziecka w role” i uwalnianie od grania ról.
  10. Pomocna pochwała i zachęta.

Osoby prowadzące:  Pracownicy merytoryczni poradni – trener programu, realizatorzy programu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, pracownicy merytoryczni poradni p-p.

Miejsce:  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu Dolnym  ul.1 Maja 1A
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie  ul. T. Kościuszki 27

Termin: rekrutacja trwa do 30 września 2022r.

Ilość uczestników: 14 osób  w grupie.

Zapisy w sekretariacie : PPP w Brzegu Dolnym  tel.71/3199994
PPP w Wołowie tel.71/ 3892100 wew. 1

Koszt: zajęcia bezpłatne

Zajęcia kończą się uzyskaniem dyplomu.

                                      SERDECZNIE ZAPRASZAMY