Szkolenie dedykowane Radom Pedagogicznym placówek oświatowych z terenu Powiatu Wołowskiego nt.: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni Państwo

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, doradca metodyczny nauczania języka polskiego, doradca metodyczny nauczania matematyki i informatyki oraz doradca metodyczny nauczania przedmiotów przyrodniczych zapraszają na szkolenie dedykowane Radom Pedagogicznym placówek oświatowych z terenu Powiatu Wołowskiego nt.:

„Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów

     ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, udzielenie wskazówek do pracy z takimi uczniami.

Program szkolenia:

  1. Dziecko ze SPE w szkole dokumentacja i organizacja nauczania.
  2. Zadania nauczycieli w realizacji PPP w ramach bieżącej pracy z uczniem (formy i metody pracy).
  3. Efektywne wspieranie dzieci ze SPE – motywacja, integracja.
  4. Model kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  5. E-narzędziownik – przykłady narzędzi i aplikacji, które nauczyciel wykorzysta w pracy
    z uczniem. 

Prowadzące: mgr Danuta Haller – doradca metodyczny nauczania języka polskiego

                       mgr Iwona Pisching – doradca metodyczny matematyki i informatyki

                       mgr Regina Kmicińska – doradca metodyczny przedmiotów przyrodniczych

Adresaci: Rada Pedagogiczna placówek oświatowych z terenu Powiatu Wołowskiego

Sposoby realizacjiwarsztaty stacjonarne

Termin:  Termin do indywidualnego ustalenia z placówką oświatową   

Koszt szkolenia500 zł spotkanie rady pedagogicznej

Miejsce:  stacjonarnie w placówce oświatowej

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe (Formularze zgłoszeniowe Rady Pedagogicznej)

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

Doradcy metodyczni                                                                       Dyrektor

mgr Danuta Haller                                                               mgr Krystyna Adaśko
mgr Iwona Pisching
mgr Regina Kmicińska