27.09.2022r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Doradztwa Zawodowego

Szanowni Państwo

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny w zakresie doradztwa zawodowego zapraszają na spotkanie

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Doradztwa Zawodowego

Program spotkania:

  1. Otwarcie spotkania, omówienie propozycji do planu pracy na rok szkolny 2022/2023.
  2. „Rozegraj to inaczej – możliwości gier w badaniu kompetencji” – prezentacja.
  3. Diagnoza potrzeb i oczekiwań nauczycieli.
  4. Ustalenie harmonogramu działań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
  5.  Dyskusja, sprawy różne.

Termin spotkania: 27 września 2022 r. (środa) w godzinach 15.00 -16.00

Miejsce: PODN w Wołowie

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (indywidualne na szkolenia BEZPŁATNE) na stronie http://www.wolowpce.pl/ do 26.09.2022 r.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

  Doradca metodyczny                                                        Dyrektor
dr  Anna Wróbel                                                         mgr Krystyna Adaśko