15.09.2022r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej

Szanowni Państwo

Nauczyciele Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie wraz z doradcą metodycznym wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zapraszają nauczycieli na spotkanie organizacyjne w ramach:

Sieci Współpracy i Samokształcenia
Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej

Temat: Organizacja pracy Sieci w roku szkolnym 2022/2023

Program spotkania:

  • Diagnoza potrzeb nauczycieli i zaplanowanie pracy w nowym roku szkolnym  2022/2023
  • Omówienie oferty szkoleniowej, propozycje i potrzeby nauczycieli w zakresie doradztwa i współpracy.
  • Harmonogram  i regulaminy konkursów przedmiotowych w  roku szkolnym 2022/2023 .
  • Propozycje wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych.
  • Formy realizacji priorytetów MEiN na rok szkolny 2022/2023.

Termin spotkania: 15.09.2022 r. (czwartek), godz. 14.00

Miejsce: Zespół  Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Brzegu Dolnym ul. A. Mickiewicza 2

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia
14 września 2022 r. na adres e-mail: dagmara.gluszczynska@wolowpce.pl lub telefonicznie pod nr 71-389-21-00.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

 Doradca metodyczny                                                                  Dyrektor
mgr Dagmara Głuszczyńska                                            mgr Krystyna Adaśko