Szkolenie 29.09.2022 r. Pierwsza pomoc przedmedyczna

Szanowni Państwo

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Brzegu Dolnym oraz doradca metodyczny nauczania edukacji dla bezpieczeństwa serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli, pracowników obsługi i administracji szkolnej na szkolenie na temat:

„Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Szkolenie poprowadzi osoba z odpowiednimi kwalifikacjami: instruktor ERR, instruktor AHA, instruktor AED oraz ratownik medyczny należący do Grupy Ratownictwa Specjalistycznego „CICHOCIEMNI”. Szkolenie prowadzić będzie Piotr Gajewski; założyciel i naczelnik organizacji wychowawczo – patriotycznej “Cichociemni” działającej od 1983 roku w Brzegu Dolnym, założyciel APG Pogotowie Ratunkowe oraz grupy ratownictwa specjalistycznego działającej przy “Cichociemni”.

Program szkolenia:

  1. Definicja i cel udzielania pierwszej pomocy.
  2. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy.
  3. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.
  4. Przebieg udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanemu – „Łańcuch przeżycia”.
  5. Najważniejsze czynności w zakresie pomocy przedlekarskiej:

– ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku,

– ocena poszkodowanego i kontrola czynności oddechowych,

– wezwanie pomocy,

– opanowanie krwotoków,

– ewakuacja ze strefy zagrożenia,

– pozycje – ułożenie poszkodowanego w odpowiedniej pozycji,

– pozycja bezpieczna (ćwiczenia),

– postępowanie przeciwwstrząsowe,

– zabezpieczenie miejsca wypadku.

      6.   Elementarne zasady postępowania w razie:

 – omdlenia (ćwiczenia),

 – zaburzenia oddychania,

 – ataku padaczki (ćwiczenia),

  – zawału – podstawowe zbiegi resuscytacyjne u dzieci i dorosłych (ćwiczenia na fantomach),

            – wstrząsu, krwotoku, oparzenia,

            – zadławienia u dzieci i dorosłych – (ćwiczenia),

             – zranienia, rany kłute, rany cięte,

             – zwichnięcia , złamania kończyny,

      7.   Zagrożenia dla ratownika wynikające z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

      8.   Zastosowanie i użycie defibrylatora AED (ćwiczenia na fantomach).

Prowadząca spotkanie:  ratownik medyczny należący do Grupy Ratownictwa Specjalistycznego
                                         „CICHOCIEMNI”.

Adresaci:  zainteresowani nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji szkolnej

Forma pracy:  pokaz, dyskusja, działania praktyczne.

Termin warsztatów:    29.09.2022 (czwartek) godz. 15.00 – 20.00

Koszt szkolenia :  70 zł.

Miejsce spotkania:    Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Brzegu Dolnym

Ilość miejsc : 20

Potwierdzenie udziału w szkoleniu:  certyfikat + zaświadczenie.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 27.09.2022 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (indywidualne na szkolenia PŁATNE), który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl.  

Serdecznie zapraszamy

Doradca metodyczny                                                             Dyrektor PCE i PPP
mgr   Radosław Sroka                                                          mgr Krystyna Adaśko