Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Historii i WOS

Szanowni Państwo!

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie oraz doradcy metodyczni nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie zapraszają nauczycieli powiatu wołowskiego na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Historii  i Wiedzy o społeczeństwie:

Program spotkania:

1. Otwarcie spotkania, omówienie propozycji do planu pracy na rok szkolny 2021/2022.
2. Diagnoza potrzeb i oczekiwań nauczycieli.
3. Harmonogram konkursów i propozycje działań w ramach Sieci Nauczycieli.
3. Wykład prof. Grzegorza Kulki  pt. „Honor w dwudziestoleciu międzywojennym.”
4. Dyskusja, sprawy różne.

Termin i miejsce spotkania:  środa 22 września 2021r. w godzinach 15.00 -17.00

Miejsce: Liceum im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym (sala konferencyjna)

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie http://www.wolowpce.pl/ do 21.09.2021r.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy!

Dyrektor
mgr Krystyna Adaśko

Doradcy metodyczni                                                              

mgr Paweł Feliszek                                                     
mgr Emilia Buczak
dr  Anna Wróbel