Reintegracja uczniów po powrocie z nauczania zdalnego do szkoły. Proponowane działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie

Działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie będą szczególnie  ukierunkowane w obecnym roku szkolnym na pomoc uczniom, nauczycielom oraz rodzicom w ponownym odnalezieniu się w nauczaniu stacjonarnym po powrocie z wakacji oraz z nauczania zdalnego.

Proponowane oddziaływania:

  1. Koordynatorzy Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów, Pedagogów i Logopedów zorganizują spotkania w celu wymiany informacji dotyczących potrzeb placówek z gmin Wołów, Wińsko, zebrania oczekiwań, omówienia możliwych aktualnych form wsparcia ze szkół ze strony pracowników Poradni.
  2. Prezentowanie na stronie internetowej (www.wolowpce.pl) oraz Facebooku Poradni wartościowych materiałów dotyczących reintegracji uczniów, wsparcia emocjonalnego, możliwych miejsc szukania pomocy w związku z występującymi po okresie izolacji problemami.
  3. Przeprowadzenie w wybranych szkołach zajęć reintegracyjnych dla uczniów (po wcześniejszym zgłoszeniu przez nauczycieli, pedagogów, psychologów szkół takiego zapotrzebowania).
  4. Przeprowadzenie prelekcji dla rodziców i nauczycieli w zakresie reintegracji dzieci i młodzieży, możliwych trudności występujących u uczniów w związku z pandemią oraz nauczaniem zdalnym (po wcześniejszym zgłoszeniu przez nauczycieli, pedagogów, psychologów szkół takiego zapotrzebowania).
  5. Przeprowadzenie zajęć psycholoedukacyjnych rozwijających kompetencje rodzicielskie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w Poradni (w formie online lub stacjonarnej). Na listę chętnych można się zgłaszać pod numerem Sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie (71 389 25 46).

Zapraszamy do indywidualnych konsultacji telefonicznych zarówno wychowawców i specjalistów ze szkół, jak i rodziców, z pracownikami Poradni- po wcześniejszym umówieniu się na konsultację telefoniczną ( 71 389 25 46).

Zachęcamy rodziców do zgłaszania  problemów uczniów przeżywających  trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną, umawianiu się na konsultacje ze specjalistami Poradni (psychologiem, pedagogiem, logopedą), w celu udzielania wsparcia dzieciom w ich funkcjonowaniu (konieczne wcześniejsze umówienie się na konsultację, tel. 71 389 25 46).