Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Pedagogów, Psychologów, Logopedów

SZANOWNI DYREKTORZY
SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
POWIATU WOŁOWSKIEGO

Dyrektor oraz Wicedyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie oraz liderzy Sieci Współpracy i Samokształcenia Pedagogów,  Psychologów i Logopedów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie serdecznie zapraszają: wszystkich pedagogów, psychologów, logopedów oraz nauczycieli na:

SPOTKANIE  SIECI WSPÓŁPRACY PEDAGOGÓW , PSYCHOLOGÓW, LOGOPEDÓW

Temat spotkania: „Jak pomóc uczniom w powrocie do nauki stacjonarnej”

Prowadząca spotkanie: mgr Emilia Buczak – doradca metodyczny nauczania historii

Tematyka spotkania:

  1. Spotkanie inauguracyjne – przedstawienie przez Panią Emilię Buczak autorskiego poradnika dotyczącego powrotu do nauki w szkole.
  2. Dyskusja dotycząca reintegracji- sposobów odnawiania i umacniania więzi emocjonalnych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
  3. Diagnoza potrzeb nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów ze szkół powiatu wołowskiego na nowy rok szkolny 2021/2022.
  4. Sprawy bieżące placówek.

Spotkanie odbędzie się:  29.09.2021 (Środa) godz. 12.00 – 13.00

Miejsce spotkania: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie,
ul. Kościuszki 27, 56-100 Wołów

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Lider Sieci Pedagogów-Agnieszka Piwowar 
Lider Sieci Psychologów – Sara Zacharek 
Lider Sieci Logopedów- Magdalena Zielińska-Stec      

 DYREKTOR PCE I PP-P
mgr Krystyna Adaśko                                                           

WICEDYREKTOR
mgr Barbara Rajter- Tybińska