Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Szanowni Państwo!

Nauczyciele Przedmiotów Przyrodniczych

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie wraz
z doradcą metodycznym zapraszają nauczycieli na spotkanie w ramach: Sieci Współpracy
i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Program spotkania:

  1. Diagnoza potrzeb i oczekiwań nauczycieli związanych z doskonaleniem  własnego warsztatu pracy.
  2. Harmonogram konkursów i propozycje działań.
  3. Wymiana materiałów dydaktycznych – Bank Dobrych Praktyk
  4.  Plan pracy w roku szkolny 2021/2022: warsztaty, konsultacje, szkolenia, lekcje otwarte.

Termin i miejsce spotkania:  30  września  2021 r. o godzinie 15.00

Miejsce : Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej
w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 2, 569-100 Wołów

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 28.09.2021 roku poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego ( indywidualne na szkolenia bezpłatne), który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy!

Dyrektor PCE i PPP w Wołowie
mgr Krystyna Adaśko

Doradca metodyczny                                                               
 przedmiotów przyrodniczych
mgr Regina Kmicińska