Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki i Informatyki

Szanowni Państwo!

Nauczyciele Matematyki i Informatyki

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji o Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  w Wołowie wraz
z doradcą metodycznym matematyki i informatyki zapraszają nauczycieli na spotkanie w ramach: Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki i Informatyki.

Program spotkania:

Temat: Organizacja pracy sieci w roku szkolnym 2021/2022

  1. Diagnoza potrzeb nauczycieli i zaplanowanie pracy.  
  2. Prezentacja oferty szkoleniowej na rok szkolny 2021/2022.
  3. Harmonogram konkursów i propozycje działań.
  4. Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty.
  5. Analiza wyników egzaminu maturalnego.

Termin spotkania:  30 września 2021 r. o godz. 14.30

Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie,
ul. T. Kościuszki 2, 56-100 Wołów

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 28.09.2021 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (indywidualne na szkolenia bezpłatne), który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy!

Doradca metodyczny                                                         Dyrektor                                         
mgr Iwona Pisching                                                     mgr Krystyna Adaśko