Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Obcego – szkoły ponadpodstawowe

                                                                                 

Szanowni Państwo!

Nauczyciele Języków Obcych

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej 
w Wołowie wraz z doradcą metodycznym zapraszają nauczycieli pracujących w szkołach ponadpodstawowych  na spotkanie w ramach: Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych

Program spotkania:

  1. Diagnoza potrzeb i oczekiwań nauczycieli związanych z doskonaleniem warsztatu pracy.
  2. Prezentacja oferty szkoleniowej na rok szkolny 2021/22 .
  3. Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka obcego.
  4.  Poziom wykonania zadań w zakresie wymagań podstawy programowej.
  5. Wymiana podręczników i materiałów dydaktycznych .
  6.  Plan pracy na rok szkolny 2021/2022: konkursy, warsztaty, konsultacje, szkolenia.

Termin i miejsce spotkania:  21  września  2021 r. o godzinie 15.00

Miejsce : Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej
w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 2, 569-100 Wołów

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 20.09.2021 roku poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego ( indywidualne na szkolenia bezpłatne), który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy!

Dyrektor
mgr Krystyna Adaśko

Doradca metodyczny 
mgr Ewa Nowak