Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Obcego – szkoły podstawowe

Szanowni Państwo!

Nauczyciele Języków Obcych

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej 
w Wołowie wraz z doradcą metodycznym zapraszają nauczycieli języków obcych pracujących w szkołach podstawowych na spotkanie w ramach:  Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych.


Program spotkania:

  1. Diagnoza potrzeb i oczekiwań nauczycieli związanych z doskonaleniem warsztatu pracy.
  2. Prezentacja oferty szkoleniowej na rok szkolny 2021/22 .
  3. Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka obcego.
  4.  Poziom wykonania zadań w zakresie wymagań podstawy programowej.
  5. Wymiana podręczników i materiałów dydaktycznych .
  6.  Plan pracy na rok szkolny 2021/2022: konkursy ,warsztaty, konsultacje, szkolenia.

Termin i miejsce spotkania: 28 września  2021 r. o godzinie 15.00

Miejsce : Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej
w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 2, 569-100 Wołów

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 27 września 2021 roku poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego ( indywidualne na szkolenia bezpłatne ), który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy!

Dyrektor 
mgr Krystyna Adaśko           

Doradca metodyczny 
mgr Ewa Nowak