Lekcja otwarta w Szkole Podstawowej w Starym Wołowie

04.05. 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie odbyła się otwarta  lekcja języka polskiego w zespole klasy V na platformie MSTeams, będąca realizacją lektury ,,Katarynki” B. Prusa.

Podczas zajęć uczniowie rozmawiali o  emocjach, gdyż temat zajęć brzmiał: Jak radzić sobie z emocjami? – na podstawie ,,Katarynki” B. Prusa.

Uczniowie wykazali się  znajomością  treść lektury, wyrażali swoje wrażenia na temat zachowań głównych bohaterów oraz roli emocji w życiu człowieka. Wszyscy uczniowie, a było ich 13, aktywnie uczestniczyli  w lekcji dzieląc się swoimi spostrzeżeniami, opowiadali o wydarzeniach, komentowali zachowania postaci  z prezentowanego filmu   krótkometrażowego Scarlet  https://www.youtube.com/watch?v=JOWiPx5VRUU&t=6s.

            Zajęcia odbyły się we współpracy Szkoły Podstawowej w Starym Wołowie z Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie. Podczas lekcji, którą prowadziła polonistka – pani Monika Bocheńska-  uczniowie byli aktywizowani pytaniami kluczowymi i chętnie udzielali na nie odpowiedzi. Nauczyciel uzupełniał wypowiedzi uczestników. Na początku lekcji  został jasno sprecyzowany cel.

Na podsumowanie  zajęć  nauczycielka zaprezentowała fragment filmu https://www.facebook.com/watch/?v=125483764804255

 Polonistka  na bieżąco uzupełniała i nagradzała uczniów pochwałami. W toku lekcji nie trudno było zauważyć się elementy oceniania kształtującego, nauczyciel kierował zawsze do uczniów informację zwrotną, sugerował i naprowadzał.

Podczas zajęć byli również obecni nauczyciele z innych placówek – 9 osób. Atmosfera panująca podczas zajęć pokazała, że w grupie panują   dobre relacje między uczniami  i nauczycielem, wzajemna życzliwość i zrozumienie

Obecni na zajęciach nauczyciele pod koniec wyrazili na forum swoją opinię o formach i metodach pracy oraz ciekawym pomyśle na lekcje z lekturą. Byli wdzięczni za podzielenie się ciekawym warsztatem pracy nauczyciela. Materiał prezentowany uczniom przekazano nauczycielom obecnym na spotkaniu,  jak również prezentujemy go Państwu, jako wartościową pomoc dydaktyczną.

                                doradca metodyczny nauczania języka polskiego Danuta Haller

  1. Podanie tematu zajęć

2. Emoludki – określenie nastroju

3. Warsztat merytoryczny z nauczycielami

4. Warsztat merytoryczny z nauczycielami

5. Opinia dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Wołowie