UWAGA! – ZMIANA TERMINU – Szkolenie „Uczeń z autystycznego spektrum w placówce ogólnodostępnej”

Szanowni Państwo!

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie zaprasza na szkolenie:

„Uczeń z autystycznego spektrum w placówce ogólnodostępnej”

Cel:

 • doskonalenie kompetencji nauczyciela wspomagającego proces edukacji, wychowania
  i usprawniania ucznia z Autyzmem i Zespołem Aspergera.
 • prezentacja praktycznych aspektów pracy z uczniem autystycznym we wszystkich typach przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych 
  i  integracyjnych w kontekście nauczyciela wspomagającego i jego roli.

Realizacja szkolenia przebiegać będzie w dwóch blokach tematycznych:

Moduł I – 27.05.2021 (czwartek) godz.: 15.00 – 18.00 (od 17.15 – 18.00 dyskusja)

Zagadnienia:

 • funkcjonowanie ucznia z ASD
 • zaburzenia sensoryczne
 • deficyt teorii umysłu
 • organizacja pracy

Moduł II – 10.06.2021 (czwartek) godz.: 15.00-18.00 (od 17.15 – 18.00 dyskusja)

Zagadnienia:

 • zachowania trudne u uczniów z ASD: przyczyny, zasady dotyczące wzmocnień, kierowanie zachowaniem (instrukcje)
 • działania wspierające rodziców

Prowadząca spotkanie:  mgr Izabela Sokołowska – Zatorskapraktyk w zakresie Autyzmu. Współautorka Innowacyjnego Programu Dotyczącego Zmian Organizacji Pracy w Szkole dla Dzieci Autystycznych – wdrożonego do praktyki w 1998 r. W latach 1994-2007 członek Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu. Autorka wielu publikacji dla oświaty.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół

Forma pracy: wykład, praca metodami warsztatowymi, dyskusja

Termin szkolenia:

 • Moduł I – 27.05.2021 (czwartek) godz.: 15.00 – 18.00 (od 17.15 – 18.00 dyskusja)
 • Moduł II – 10.06.2021 (czwartek) godz.: 15.00-18.00 (od 17.15 – 18.00 dyskusja)

Liczba godzin: 6 godzin/ 3 godziny zegarowe każde spotkanie

Koszt szkolenia :  100 zł/ osoba

Miejsce spotkania:    szkolenie on – line – link do platformy zostanie przesłany przed szkoleniem do osób, które zgłosiły swój udział.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe (Indywidualne na szkolenie PŁATNE) najpóźniej do 12.05.2021 r.

Serdecznie zapraszamy

Specjalista ds. koordynacji                                                                          Dyrektor
i organizacji szkoleń 
                                                                                             

mgr Katarzyna Chrobak                                                                     mgr Krystyna Adaśko