OTWARTA LEKCJA ONLINE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W WOŁOWIE O dwóch światach szafą oddzielonych

19.04. 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Wołowie odbyła się otwarta  lekcja języka polskiego w klasie V na platformie ZOOm, będącą realizacją lektury Opowieści z Narni, Lew, Czarownica i stara szafa S.C. Lewisa.

Podczas zajęć uczniowie rozmawiali o  dwóch światach szafą oddzielonych.

Wykazali się  znajomością  treść lektury Opowieści z Narnii; wyrażali swoje wrażenia na temat przeczytanego tekstu; porządkowali wydarzenia, o których jest mowa w książce. Wszyscy uczniowie, a było ich 23, aktywnie uczestniczyli  w lekcji dzieląc się swoimi spostrzeżeniami, opowiadali o wydarzeniach; określali czas i miejsce wydarzeń.

Zajęcia odbyły się we współpracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołowie z Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie. Podczas zajęć, które prowadziła polonistka – pani Anna Bartosiak-  uczniowie byli aktywizowani pytaniami kluczowymi i chętnie udzielali na nie odpowiedzi. Podczas lekcji było dużo zadań aktywizujących dzieci. Nauczyciel uzupełniał wypowiedzi uczestników. Widać, że uczniowie znają formy i metody pracy stosowane przez nauczyciela, gdyż nie potrzebują instruktaży i pracują np. „koperta z pytaniami”. Na początku lekcji  został jasno sprecyzowany cel.

Podczas zajęć  nauczycielka prezentowała potrzebny do realizacji fragment filmu Opowieści  z Narnii.. Polonistka  na bieżąco uzupełniała i nagradzała uczniów pochwałami. W toku lekcji nie trudno było zauważyć się elementy oceniania kształtującego, nauczyciel kierował zawsze do uczniów informację zwrotną, sugerował i naprowadzał.

Podczas zajęć byli również obecni nauczyciele z innych placówek – 5 osób oraz zaproszeni, chętni rodzice uczniów klasy V. Atmosfera panująca podczas zajęć pokazała, że w grupie panują   dobre relacje między uczniami  i nauczycielem, wzajemna życzliwość i zrozumienie.

Obecni na zajęciach nauczyciele pod koniec wyrazili na forum swoją opinię o formach i metodach pracy oraz ciekawym pomyśle na lekcje z lekturą. Byli wdzięczni za podzielenie się ciekawym warsztatem pracy nauczyciela.

                                                                                      

                                    doradca metodyczny nauczania języka polskiego – Danuta Haller

Foto galeria:

  1. Przywitanie uczestników

2. Kadr z filmu „Opowieści z Narnii”

3. Kadr z filmu „Opowieści z Narnii”

4. Przedstawienie tematu lekcji.

5. Pytania kluczowe i ćwiczenie aktywizujące.

6. Dwa czasy zdarzeń w lekturze.

7. Zabawa rekwizytami.

8. Symboliczna latarnia w Narnii- początek i koniec.

9. Prezentacja wypowiedzi ucznia na forum.