Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Dla Bezpieczeństwa

Szanowni Państwo,

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie wraz z doradcą metodycznym z zakresu edukacja dla bezpieczeństwa zapraszają nauczycieli na spotkanie w ramach:  Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji dla bezpieczeństwa.

Cel:

Spotkanie organizacyjne nauczycieli uczący w szkołach Edukacji dla bezpieczeństwa                     

Program:

  1. Omówienie sposobów komunikacji, założenia dotyczące wspólnej przestrzeni do współpracy i samorozwoju.
  2. Przedstawienie zakresu działań doradcy metodycznego w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa.

Prowadzący: Radosław Sroka– doradca metodyczny w zakresie edukacja dla bezpieczeństwa

Adresaci:  nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, inni zainteresowaninauczyciele

Sposoby realizacji:  spotkanie  on-line

Termin:  10.03.2021r. godz. 18.00.

Czas trwania:  1h     

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Link do spotkania: https://meet.jit.si/EDB-spotkanie 10.03.2021

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

Dyrektor
mgr Krystyna Adaśko

                                                                     
Doradca  metodyczny    

  mgr Radosław Sroka