II Powiatowy Konkurs Przyrodniczy

Szanowni Państwo!

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania przedmiotów przyrodniczych zapraszają uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII do udziału w II Powiatowym Konkursie Przyrodniczym

Celem konkursu jest:

  • zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem,
  • zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i dokonania ich opisu,
  • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko,
  • zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy,
  • rozwijanie osobistych  uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie ich zainteresowań oraz indywidualnych zdolności twórczych,
  • doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
  • stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa,

Regulamin i deklaracja uczestnictwa znajdują się w załączeniu.

Zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe klas IV-VIII do udziału w konkursie.  

 Doradca metodyczny                                                          Dyrektor
nauczania przedmiotów przyrodniczych              mgr Krystyna Adaśko                   

mgr Regina Kmicińska