Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego

Szanowni Państwo  Nauczyciele języka polskiego

Dyrektor i doradca Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie zapraszają Nauczycieli  na III spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli języka polskiego.

Plan spotkania

  1. Dobre praktyki w zakresie przygotowania uczniów do egzaminów 2021- wymiana doświadczeń.
  2. Omówienie przykładowych zadań egzaminacyjnych z arkuszy próbnych – egzamin po klasie 8.

Termin spotkania: 24.03.2021 (środa), godz. 15.00- 16.00
Miejsce:  online, na platformie MS Teams

Wszelkie zapytania proszę kierować do doradcy: D. Haller, tel. 889333946

                              Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy!

Doradca metodyczny                              Dyrektor PCE i PP-P w Wołowie
języka polskiego – mgr Danuta Haller               mgr Krystyna Adaśko