Szkolenie Rady Pedagogicznej – Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego w dobie pandemii

 Szanowni Państwo,

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli szkół i placówek oświatowych powiatu wołowskiego na szkolenie Rady Pedagogicznej:

„Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego w dobie pandemii

Trudna sytuacja związana z pandemią wymusiła zmianę organizacji kształcenia. Tak wiele czasu poświęca nauczyciel na doskonalenie metod pracy z uczniem. Czy pamięta o sobie? W dobie pandemii umiejętność uporania się z własnym i cudzym (ucznia, rodzica) stresem jest niezbędną umiejętnością w pracy nauczyciela. Troska o siebie, praca nad nawykami pozwala zredukować napięcie w pracy i nie dopuścić do stanu stresu przewlekłego lub syndromu wypalenia zawodowego.

Program szkolenia:

 • Higiena psychiczna w zawodzie nauczyciela, jak skutecznie panować nad negatywnymi emocjami, zwłaszcza w przewlekłym kryzysie.
 • Długotrwały stres związany z pracą – jak racjonalnie radzić sobie z obciążeniami w pracy, skąd czerpać siły w przewlekłym stresie.
 • Znaczenie skutecznej komunikacji w pracy nauczyciela, budowanie relacji z wychowankami, rodzicami, innymi nauczycielami.
 • Poszukiwanie sensu swojej pracy, wyznaczanie celów zawodowych.
 • Automotywacja – czyli po co motywować samego siebie?
 • Techniki radzenia sobie z napięciem.
 • Autorefleksja w pracy nauczyciela – atrybuty profesjonalisty.
 • Rozwój zawodowy i osobisty.

Prowadząca spotkanie: mgr Joanna Sikora – psycholog, socjoterapeuta, nauczyciel akademicki. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami. Prowadzi terapię rodzin, grupy wsparcia oraz warsztaty dla rodziców. Udziela konsultacji dyrektorom placówek oświatowych w zakresie trudnych sytuacji w szkole. Posiada wieloletnie doświadczenie
w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania oraz z ich rodzinami.

Adresaci:  Rady Pedagogiczne szkół i placówek oświatowych powiatu wołowskiego.
Termin szkolenia:
    09.03.2021 (wtorek) godz. 15.00 – 18.00

(*decyduje kolejność zgłoszeń; istnieje możliwość zamówienia szkolenia Rady Pedagogicznej w innym, indywidualnie ustalonym z placówką terminie)

Koszt szkolenia Rady Pedagogicznej: 1000 złotych

Cena obejmuje:

 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Wynagrodzenie trenera
 • Materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej 
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 (Dz.U. 2019 poz. 1045) w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
 • Ewaluacja szkolenia

Miejsce spotkania:    Siedziba szkoły/placówki oświatowej zamawiającej szkolenie   (*istnieje możliwość zorganizowania szkolenia on-line)

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie zamówienia usługi do dnia 5 marca 2021r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (Rady Pedagogicznej) na stronie http://www.wolowpce.pl/

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor

mgr Krystyna Adaśko

Specjalista ds. koordynacji                                                                        
i organizacji szkoleń                                                                                              

mgr Katarzyna Chrobak