„Auschwitz nie spadło z nieba” – lekcja otwarta z Muzeum Polin

W dniu 18 lutego odbyła się lekcja otwarta, w której wzięła udział młodzież szkoły społecznej oraz trzech nauczycieli. W trakcie zajęć uczniowie mieli okazje przenieść się do Warszawy i zastanowić się nad tym: Czy człowiek jest dobry? Jeśli tak, to czemu toczy wojny?

W czasie warsztatów online zaprezentowany został model piramidy Allporta tłumaczący, dlaczego drobne sytuacje niechęci mogą się zmienić w akty przemocy, którą trudno powstrzymać. Model pomaga nam zrozumieć kolejne etapy Zagłady Żydów. Ponieważ, jak powiedział Marian Turski, „Auschwitz nie spadło z nieba”, powinniśmy zrozumieć zjawiska, które doprowadziły do powstania obozów Zagłady.

Młodzież dzięki warsztatom lepiej rozumie procesy historyczne i uwrażliwiła się na przejawy wykluczania ze społeczeństwa osób, które w jakiś sposób różnią się od większości. Celem lekcji dla nauczycieli było zaprezentowanie możliwości korzystania z lekcji muzealnych online na przykładzie Muzeum Polin, a także otrzymanie materiałów do prowadzenia rozmów na tema dyskryminacji i wykluczenia. Osoby chętne do otrzymania scenariuszy zajęć o wykluczeniu proszę o kontakt bezpośrednio z doradcą.

Anna Wróbel

Doradca metodyczny wiedzy o społeczeństwie

Foto galeria: