„Aplikacje edukacyjne – ćwiczenia interaktywne na każdą lekcję” – warsztaty w formie zdalnej – webinarium.

Szanowni Państwo !

       Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie – Biblioteka Pedagogiczna zaprasza nauczycieli bibliotekarzy oraz innych zainteresowanych nauczycieli  na warsztaty w formie zdalnejwebinarium pt. :

„Aplikacje edukacyjne – ćwiczenia interaktywne na każdą lekcję”

Osoba prowadzącaBeata Malentowicz – pracownik  Dolnośląskiej Biblioteki

                                       Pedagogicznej we Wrocławiu

Adresaci  :  nauczyciele bibliotekarze oraz inni zainteresowani nauczyciele

Termin warsztatów :  23  luty 2021 r. / godz. 1200 – 1400

Liczba godzin 2 godziny

           Zainteresowane osoby prosimy o potwierdzenie udziału w webinarium do dnia 18.02.2021, wymagane jest podanie przez Państwa adresów e-mailowych wypełniając formularz zgłoszeniowy (indywidualny na szkolenie BEZPŁATNE), który dostępny jest na stronie: www.wolowpce.pl, lub kontaktując się z Biblioteką Pedagogiczną pod numerem:

71 389 14 07,  e-mailem na adres wolow@wolow.dbp.wroc.pl.

                                                                                                           Z poważaniem                                                                                                                                                              

Kierownik Biblioteki Pedagogicznej                                                            Dyrektor
mgr Urszula Bajewicz                                                                       mgr Krystyna Adaśko