Co to jest scetchnoting i komu jest potrzebny? – kolejne lekcje otwarte w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie

Język polski w kasach VII a i VII a w dniu 12.02.2021 r. miał charakter lekcji otwartych. Obecni  byli wszyscy uczniowie wraz z gośćmi – pięcioma paniami nauczycielkami z zewnątrz. Lekcję prowadzili doradcy metodyczni: Regina Kmicińska i D. Haller. Zajęcia szkolne zorganizowano we współpracy PCE i PPP w Wołowie oraz SP w Starym Wołowie.

Tym razem uczniowie klas starszych : VI a i VII b  (łącznie 24 uczniów) zdobywali umiejętność sporządzania notatek wizualnych .Zarówno uczniom , jak i obecnym na lekcji paniom spodobał się taki sposób notowania, który niewątpliwie uruchamia pracę mózgu we wszystkich jego partiach i pomaga lepiej zapamiętać treści. Na zajęciach uczniowie wykonali pierwsze w swoim życiu notatki wizualne na tematy:  „Pierwszy dzień wiosny” oraz „Zasobnik wizualnego notowania”. Galerię ich notatek i kilka zdjęć z lekcji  dołączamy do artykułu.  

Była to świetna lekcja – jak ocenili ją uczniowie i obecne panie.
Jeden z uczniów klasy 4. zrobił krótka notatkę o lekcji:

SPRAWOZDANIE Z LEKCJI OTWARTEJ

TEMAT: Czy warto tworzyć notatki wirtualne metodą

SKETCHNOTING?

SKETCHNOTING – To sposób na notowanie,zapamiętywanie i prezentowanie najróżniejszych treści

w formie wizualnej. Jest to mieszanka pisma ręcznego, rysunku i kształtów: takie jak

-pudełka

-strzałki

-kreski

-kropki

-figury geometryczne

SKETCHNOTING DAJE NAM:

1.Ułatwia zapamiętywanie (teoria podwójnego kodowania).

2.Lepsza koncentracja.

3.Ułatwia naukę – mózg lubi obrazy (kanał wizualny i werbalny).

4.Odpręża i daje radość.

5.Pobudza kreatywność.

6.Dobrą zabawę.

                                                     Filip Zabłocki- kl. 4. SP w Starym Wołowie

Serdecznie dziękujemy wszystkim , którzy byli na naszej lekcji – doradcy metodyczni  Danuta Haller i Regina Kmicińska