Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki i Informatyki

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania matematyki i informatyki zapraszają Państwa na spotkanie
w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki i Informatyki

Program spotkania:

  1. Omówienie  zmian w zakresie wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w roku 2021.
  2. Informacje o konkursie „Liga Matematyczna”.
  3. Propozycje warsztatów dla nauczycieli w drugim półroczu.

Termin spotkania: 26 stycznia 2021 r. o godzinie 15.30.

Miejsce spotkania: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27 (budynek C).

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy!

Doradca metodyczny            Dyrektor                                                                        

mgr Zenon Pędziwiatr          mgr Krystyna Adaśko