Harmonogram bezpłatnych szkoleń w zakresie egzaminów zewnętrznych egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/21

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie wraz z nauczycielami doradcami metodycznymi Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie, serdecznie zapraszają dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych na szkolenia dotyczące zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty oraz na egzaminie maturalnym. Szkolenia odbędą się w terminie od 19.01.2021r. – 28.01.2021r., poprowadzą je  nauczyciele doradcy metodyczni Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie, którzy zostali przeszkoleni przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Każde szkolenie trwa 4 godziny dydaktyczne, dla chętnych nauczycieli przewidziane są także konsultacje po zakończeniu szkolenia. 

Z serdecznym zaproszeniem

Krystyna Adaśko – dyrektor


Formularz zgłoszeniowy na szkolenia

Link do platformy na szkolenie online zostanie przesłany dzień przed szkoleniem do osób, które zgłosiły swój udział.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

TematForma/ prowadzącyTermin  
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych
na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021.  
mgr Danuta Haller25.01.2021
godz.
1400-1700
Zmiany w zakresie wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2020/2021.  mgr Zenon Pędziwiatr26.01.2021 godz.
1415 –1715
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych
na egzaminie ósmoklasisty w zakresie języków obcych w roku szkolnym 2020/2021.  
mgr Ewa Nowak21.01.2021 godz.
1330 –1630

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
TematprowadzącyTermin  
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych
na egzaminie maturalnym z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021.  
mgr Danuta Haller27.01.2021 godz.
1400 -1700
Zmiany w wymaganiach na egzaminie maturalnym z historii w roku szkolnym 2020/ 2021.  mgr Emilia Buczak20.01.2021 godz.
1400 – 1700
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych
na egzaminie maturalnym z  historii
w roku szkolnym 2020/2021.
 
mgr Paweł Feliszek25.01.2021 godz.
1500 – 1800  
Zmiany w zakresie wymagań egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z informatyki w roku szkolnym 2020/2021.  mgr Zenon Pędziwiatr26.01.2021 godz.
1415 –1715
Zmiany w zakresie wymagań egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z matematyki w roku szkolnym 2020/2021.  mgr Zenon Pędziwiatr26.01.2021 godz.
1415 –1715
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych
na egzaminie maturalnym z wiedzy
o społeczeństwie
w roku szkolnym 2020/2021.  
dr Anna Wróbel19.01.2021 godz.
1500 -1800
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych
na egzaminie maturalnym z wiedzy
o społeczeństwie
w roku szkolnym 2020/2021.  
dr Anna Wróbel26.01.2021 godz.
1500 -1800
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych
na egzaminie maturalnym w zakresie języków obcych w roku szkolnym 2020/2021.  
mgr Ewa Nowak27.01.2021 godz.
1330 –1630
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych
na egzaminie maturalnym w zakresie geografii w roku szkolnym 2020/2021.  
mgr Regina Kmicińska25.01.2021 godz.
1400 – 1700
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych
na egzaminie maturalnym w zakresie biologii w roku szkolnym 2020/2021.  
mgr Regina Kmicińska28.01.2021 godz.
1400 – 1700