Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z historii w 2021 roku

Szanowni Państwo,

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania historii zapraszają nauczycieli historii szkół ponadpodstawowych na szkolenie pt. „Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z historii  w 2021 roku”.

W grudniu 2020 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2021. Zmiany mają charakter jednorazowy, a ich celem jest uproszczenie formuły egzaminu maturalnego z uwagi na długi okres nauki zdalnej, jaki mają za sobą uczniowie w bieżącym roku szkolnym. W związku z powyższym zapraszamy na szkolenie, na którym zostaną omówione zmiany dotyczące egzaminu maturalnego z historii.

Adresaci:  nauczyciele historii zatrudnieni w szkołach ponadpodstawowych

Termin spotkania: 20.01.2021 (środa) w godzinach 14.00-16.00

Koszt szkolenia: bezpłatne

Prowadząca spotkanie: mgr Emilia Buczak, doradca metodyczny nauczania historii

Miejsce spotkania: platforma meet.jitsi –  link do platformy zostanie przesłany dzień przed szkoleniem do osób, które zgłosiły swój udział.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl  w zakładce formularze zgłoszeniowe najpóźniej do wtorku 19.01.2021 r. do godz. 15.00.

Serdecznie zapraszamy

Doradca metodyczny                                                  Dyrektor

mgr Emilia Buczak                                        mgr Krystyna Adaśko