Warsztat – lekcja otwarta: „Auschwitz nie spadło z nieba”

W środę 9 grudnia br. miały miejsce otwarte zajęcia warsztatowe on-line dla grupy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w których udział wzięli też – w charakterze obserwatorów – zaproszeni nauczyciele: historii (LO Brzeg Dolny) oraz języka polskiego (LO Trzebnica). Na trwającym ponad godzinę warsztacie przeprowadzonym przez p. Katarzynę Niewczas, edukatorkę Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, uczniowie w oparciu o tragiczną historię Żydów w XX wieku analizowali mechanizmy eskalacji zachowań ksenofobicznych: od wykluczenia i napiętnowania, poprzez izolowanie w gettach i akty przemocy aż po eksterminację. Warsztat stanowił też okazję do przyjrzenia się sposobom aktywizacji uczniów, włączania ich w dyskusję, formułowania i prezentowania własnego zdania.

Bardzo dziękuję nauczycielom za obecność a uczniom za zaangażowanie w dyskusję

Organizacja warsztatów: Emilia Buczak, doradca metodyczny nauczania historii