Warsztaty: Zintegrowana Platforma Edukacyjna w pracy zdalnej

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym historii p. Pawłem Feliszkiem zaprasza nauczycieli szkół powiatu wołowskiego  na warsztaty

pt. Warsztaty: Zintegrowana Platforma Edukacyjna w pracy zdalnej.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna jest rekomendowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej narzędziem do pracy zdalnej. Może być wykorzystana  do pracy z całą klasą, jak i do pracy indywidualnej. Pozwala na kształcenie umiejętności i rozwijanie wiedzy uczniów poprzez różnorodne formy aktywności i przekazu, ćwiczenia interaktywne i materiały multimedialne. ZPE pozwala na tworzenie lekcji autorskich, interdyscyplinarnych i grupowych.

Adresaci: nauczyciele szkół powiatu wołowskiego
Termin spotkania:
 21.12.2020 (poniedziałek) o godzinie 15.30-16.30
Sposób realizacji: warsztat on-line
Koszt warsztatów: 10 złotych ( koszty organizacyjne)
Prowadząca spotkanie: mgr Paweł Feliszek, doradca metodyczny z historii

Miejsce spotkaniaplatforma meet.jit.si – link do platformy zostanie przesłany dzień przed warsztatami do osób, które zgłosiły swój udział.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl  w zakładce formularze zgłoszeniowe najpóźniej do piątku  18.12.2020 r. do godz. 15:00

Serdecznie zapraszamy

Doradca metodyczny                                                    Dyrektor

mgr Pawel Feliszek                                            mgr Krystyna Adaśko