Akcja „Mogiła pradziada”

W październiku i listopadzie br. uczniowie LO i ZSZ w Brzegu Dolnym wzięli udział w trzech lekcjach online poświeconych tegorocznej edycji akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia„, które na zaproszenie nauczycieli historii – p. Alicji Grochowskiej i p. Edyty Nestorowskiej –  przeprowadziła Emilia Buczak, doradca metodyczny nauczania historii. W trakcie spotkania uczniowie mieli okazję dowiedzieć się m.in., jak dużo udało się dotychczas zrobić na rzecz ratowania polskich cmentarzy ma Wschodzie, jak jest cel tegorocznej akcji (ratowanie cmentarza w Jampolu oraz budowa Domu dla Kresowian) oraz jakie znaczenie mają przyjazdy młodych Polaków dla mieszkających na Kresach rodaków. Ostatnia część lekcji poświęcona była popularyzacji akcji „Mogiły niezapomniane” czyli włączenia młodzieży w porządkowanie zapomnianych mogił na dawnych, poniemieckich i pożydowskich cmentarzach, które znajdują się na terenie Powiatu Wołowskiego (m.in. w Jodłowicach, Lipnicy, Starym Wołowie).

Emilia Buczak, doradca metodyczny nauczania historii