Warsztatowa lekcja otwarta pt. „Auschwitz nie spadło z nieba”

Szanowni Państwo,

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym historii p. Emilią Buczak zaprasza nauczycieli historii Powiatu Wołowskiego na otwartą lekcję warsztatową pt. „Auschwitz nie spadło z nieba”, którą dla grupy uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprowadzi edukator Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Adresaci: nauczyciele historii szkół powiatu wołowskiego

Termin spotkania: 09.12.2020 (środa) w godzinach 14.30-15.15

Sposób realizacji: warsztat on-line

Koszt warsztatów: bezpłatne

Prowadzący spotkanie: edukator Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i mgr Emilia Buczak, doradca metodyczny z historii

Miejsce spotkaniaplatforma Zoom  – link do platformy zostanie przesłany dzień przed warsztatami do osób, które zgłosiły swój udział.

 Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl  w zakładce formularze zgłoszeniowe najpóźniej do  środy 09.12.2020 r. do godz. 12.00 

Serdecznie zapraszamy

Doradca metodyczny                                                      Dyrektor

mgr Emilia Buczak                                              mgr Krystyna Adaśko