„Moje ulubione zabawki” XII Powiatowy Konkurs Plastyczno- Językowy

Uprzejmie informujemy, że rusza dwunasta edycja Powiatowego Konkursu Plastyczno-Językowego, przeznaczonego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych powiatu wołowskiego . Temat tegorocznego konkursu brzmi „Moje ulubione zabawki”.
Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej oraz doradca metodyczny nauczania języków obcych serdecznie zapraszają do udziału w konkursie.

Celem Konkursu jest propagowanie twórczości plastycznej uczniów, wzbudzanie zainteresowania nauką języka obcego oraz poszerzenie słownictwa z zakresu języka obcego wśród uczniów.
Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu ulubionych zabawek w języku obcym, nauczanym w szkole. W pracy powinna znaleźć się forma pisana zabawek wybranych przez ucznia oraz ich wizualizacja dowolną techniką. To jak uczniowie przedstawią zabawki, zależy od nich. Nie używamy w pracy języka polskiego.

Konkurs ma strukturę dwuetapową.
Etap szkolny: Uczniowie biorący udział w konkursie wykonują prace konkursowe. Szkolna Komisja wybiera 3 najciekawsze pomysły z każdego języka, a następnie przekazuje prace do PCE i PPP w Wołowie do dnia1 lutego 2021 r.
Etap powiatowy: W dniach od 3 lutego do 16 lutego 2021 r. w PCE i PPP w Wołowie odbędzie się wystawa nadesłanych prac. W tym czasie komisja oceni prace i wyłoni zwycięzców. Warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest złożenie minimum 5 prac z danego języka obcego.

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas Gali Laureata 2021 – o dokładnym terminie zostaną Państwo poinformowani.

Wymagania:
– samodzielność wykonania,

  • estetyka wykonania,
  • bezbłędny zapis i poprawność językowa ( minimum 4 słowa w języku obcym )
  • dobór oryginalnych technik artystycznych,
  • format A4,
    Praca wykonana w innym formacie niż A4 nie bierze udziału w konkursie.

Na odwrocie każdej pracy powinny znajdować się dokładne dane:
imię i nazwisko uczestnika,
nazwa szkoły,
klasa,
nazwisko uczącego nauczyciela.
Bez tych danych praca nie bierze udziału w konkursie.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz opublikowanie wizerunku przez organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

DYREKTOR
mgr Krystyna Adaśko

DORADCA METODYCZNY
mgr Ewa Nowak