Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Szanowni Państwo

Nauczyciele Przedmiotów Przyrodniczych
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie oraz doradca metodyczny zapraszają nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na II spotkanie w ramach Sieci Współpracy
i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych.

Program spotkania:

– Organizacja Powiatowego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej.

– Wymiana doświadczeń w pracy zdalnej.

– Potrzeby i propozycje w ramach pracy sieci.

– Różnorodne aplikacje interaktywne, ciekawe strony internetowe pomagające w prowadzeniu zajęć zdalnych przy wykorzystaniu darmowych narzędzi proponowanych na platformach.

 Spotkanie odbędzie się on-line. Dzień przed planowanym spotkaniem przesłany zostanie do Państwa kod dostępu, w związku tym proszę o zgłaszanie swojego udziału na adres wpodn@wolowpce.pl podając dane kontaktowe:
imię i nazwisko, adres mailowy, nr telefonu.

Prowadzący:
Regina Kmicińska
 – doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Termin spotkania: 19.11.2020 – czwartek, godz. 15.00
                  

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy !

Z poważaniem

Doradca metodyczny nauczycieli                            Dyrektor PCE i PP-P w Wołowie
 przedmiotów przyrodniczych

      mgr Regina Kmicińska                                       mgr Krystyna Adaśko