SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

                        17 października 2020 roku tj., sobota

                sala konferencyjna Powiatowego Centrum Edukacji
                       
         i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  w Wołowie

                                    ul. T. Kościuszki 27.

Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii  COVID-19, spotkanie będzie miało charakter zamknięty z podziałem na kierunki studiów.


PROGRAM :

8.00- 9.00      studenci semestru zimowego ( luty 2020)
– wszystkie kierunki

9.00- 10.00    studenci kierunku Organizacja pomocy społecznej

10.00- 11.00  studenci kierunków pedagogicznych, kierunków administracyjnych i pozostałych

11.00- 12.00  studenci kierunków dydaktycznych

12.00- 13.00  studenci kierunków pedagogiki specjalnej

13.00-14.00  studenci studiów licencjackich, magisterskich,
jednolitych -5 letnich magisterskich

Podczas spotkania, które będzie miało charakter indywidualnej rozmowy
z Państwem
 omówione zostaną sprawy organizacyjne roku akademickiego 2020/2021, harmonogram zajęć, zaliczenia praktyk zawodowych, egzaminu dyplomowego itp.
Wszyscy studenci zrekrutowani w Ośrodku w Wołowie zostali wprowadzeni do systemu informatycznego PROAKADEMIA. 
Każdy z Państwa otrzymał w emailu login i hasło dostępu do indywidualnego konta studenta, w związku z powyższym prosimy o wydrukowanie umowy w 2 egzemplarzach, podpisanie i przywiezienie na spotkanie w sobotę, celem przekazania do podpisu władzom Instytutu Studiów Podyplomowych.JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU

PRAWO

 Szkoła Główna Krajowa w Warszawie, będąca jedną  z uczelni współpracujących z Powiatoweym Centrum Edukacji; decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymała uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo (decyzja w załączeniu). Przesyłam Państwu dokumenty rekrutacyjne na studia wraz ze szczegółowym opisem oferty uczelni w tym zakresie.   Prawo jest kierunkiem jednolitym magisterskim i trwa 5 lat. Prowadzonym w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym wspomaganym kształceniem na odległość (e-learning) – zmniejszona liczba obowiązkowych zjazdów w siedzibie Uczelni do 2 w semestrze,  wykłady stricte akademickie są częściowo wspomagane przez platformę zdalnego nauczania; pozostałe kształcenie – ćwiczenia, warsztaty, laboratoria odbywają się już w bezpośrednim kontakcie z dydaktykiem.
Zalety studiów niestacjonarnych o profilu praktycznym wspomaganych kształceniem na odległość: 
studenci uczą się zawodu pod okiem wykwalifikowanej kadry praktyków – którzy na co dzień łączą wiedzę teoretyczną z wykonywaną pracą zawodową, dzięki czemu nabędą niezwykle cenne umiejętności praktyczne (np. pisanie pism procesowych) pożądane obecnie podczas odbywania każdej z aplikacji;

  • studenci odbywają trzy miesiące niezwykle cennych praktyk zawodowych w różnych instytucjach (kancelarie adwokackie, radcowskie, notarialne, sądy, prokuratury), podczas których poznają warsztat każdego zawodu prawniczego;
  • najniższe czesne na rynku! Czesne to tylko 2000 zł za I i II semestr, a za kolejne semestry 2200 zł. Możliwość płatności ratalnej ( 5 rat w semestrze);
  • tylko 2 obowiązkowe zjazdy warsztatowe w siedzibie uczelni w semestrze;
  • wykłady akademickie wspomagane e-learningiem;
  • studenci przystępują do EGZAMINÓW dwa razy w roku w sesji zimowej (koniec lutego) i letniej (początek lipca). Egzaminy  odbywają się w warszawie.

Dokumenty do pobrania:

Decyzja o nadaniu uprawnień – pobierz
Kwestionariusz osobowy – pobierz
Oferta edukacyjna – pobierz