SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

               17 października 2020 roku tj., sobota
sala konferencyjna Powiatowego Centrum Edukacji
         i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  w Wołowie
                                    ul. T. Kościuszki 27.

Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii  COVID-19, spotkanie będzie miało charakter zamknięty z podziałem na kierunki studiów.


PROGRAM :

8.00- 9.00      studenci semestru zimowego ( luty 2020)
– wszystkie kierunki

9.00- 10.00    studenci kierunku Organizacja pomocy społeczne

10.00- 11.00  studenci kierunków pedagogicznych, kierunków administracyjnych i pozostałych

11.00- 12.00  studenci kierunków dydaktycznych

12.00- 13.00  studenci kierunków pedagogiki specjalnej

13.00-14.00  studenci studiów licencjackich, magisterskich,
jednolitych -5 letnich magisterskich

Podczas spotkania, które będzie miało charakter indywidualnej rozmowy
z Państwem
 omówione zostaną sprawy organizacyjne roku akademickiego 2020/2021, harmonogram zajęć, zaliczenia praktyk zawodowych, egzaminu dyplomowego itp.
Wszyscy studenci zrekrutowani w Ośrodku w Wołowie zostali wprowadzeni do systemu informatycznego PROAKADEMIA. 
Każdy z Państwa otrzymał w emailu login i hasło dostępu do indywidualnego konta studenta, w związku z powyższym prosimy o wydrukowanie umowy w 2 egzemplarzach, podpisanie i przywiezienie na spotkanie w sobotę, celem przekazania do podpisu władzom Instytutu Studiów Podyplomowych.