ŚLADAMI OJCÓW NASZYCH NA WILEŃSZCZYŹNIE – LITWA 2012

Śladami Ojców Naszych na Wileńszczyźnie

W dniach 14-19 września 2012 r. grupa 40 nauczycieli historii dolnośląskich szkół brała udział  w szkoleniu wyjazdowym na Litwę. Szkolenie zorganizowane przez PCE i PPP w Wołowie w ramach Grantu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Celem szkolenia było szeroko rozumiane propagowanie wartości historycznych.

 Śladami Dziedzictwa Narodowego na Kresach Wschodnich- edukacja patriotyczna” – kolejny projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji
i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie. Szkolenie wyjazdowe dla 40 nauczycieli historii dolnośląskich szkół do Wilna i okolic. Projekt finansowany w ramach Grantu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Prelegentem podczas szkolenia był wybitny znawca Wileńszczyzny, nauczyciel akademicki z Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk,
dr Aleksander Srebrakowski.

Projekt był kolejną inicjatywą Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie,  której celem jest propagowanie działań związanych krzewieniem patriotyzmu oraz upamiętnianiem pamięci o przodkach. Jest to także doskonała okazja do wyposażenia nauczycieli historii w niezbędne narzędzia oraz żywe ślady historii, które będą wykorzystywali w swojej pracy dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą Dolnego Śląska Głównym założeniem szkolenia jest kształtowanie świadomości narodowej, umacnianie poczucia patriotyzmu oraz pielęgnowanie tożsamości narodu.

Projekt „Śladami Dziedzictwa Narodowego na Kresach Wschodnich, edukacja patriotyczna” – Śladami Ojców Naszych na Wileńszczyźnie stał się odpowiedzią na wiele pytań dotyczących historii Polski. Niezaprzeczalnie, pewien odsetek młodych Polaków z własnej bądź pobudzonej inicjatywy odczuwa potrzebę przyjrzenia się swoim korzeniom. Część reprezentantów młodego pokolenia dorasta do pewnych przemyśleń i refleksji, osiąga także pewną dojrzałość historyczną. Dla większości jednak wydarzenia i fakty związane z przeszłością, są nudne i niewarte uwagi. Przepadają w nicość, popadając w zapomnienie. Naszym obowiązkiem jest nie dopuścić  by tak się stało.

Katarzyna Fęglerska
koordynator projektu
PCE i PPP w Wołowie