ŚLADAMI DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA KRESACH WSCHODNICH – UKRAINA 2011

Grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Śladami Dziedzictwa Narodowego na Kresach Wschodnich
2-6 lipca 2011

„Śladami Dziedzictwa Narodowego 
na Kresach Wschodnich”

Szkolenie wyjazdowe dla nauczycieli historii dolnośląskich szkół. Lwów 2-6 lipca 2011 r.

Przygody z Kresami ciąg dalszy

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wielokrotnie w  przeszłości podejmowało przedsięwzięcia związane z tematyką Kresów i krzewieniem wartości historycznych. 

Na zielonej Ukrainie..

„Śladami Dziedzictwa Narodowego na Kresach Wschodnich”. Szkolenie wyjazdowe dla nauczycieli historii dolnośląskich szkół. Szkolenie niezwykłe w swojej idei, celach i wartości. Stwarzające możliwość naocznego doświadczenia historii, dotknięcia fragmentu polskości, przejścia ścieżkami Słowackiego.  Wyjazd  delegatury dolnośląskich nauczycieli historii stał się kolejnym, ważnym elementem spełniającym idee ocalenia od zapomnienia dziedzictwa narodowego, szczególnie na Kresach. Zdobyta wiedza i niezapomniane chwile niech będą asumptem  do propagowania wiedzy na temat Kresów oraz nadania nowego wymiaru lekcjom historii.

Głównym celem szkolenia było szeroko rozumiane propagowanie wartości historycznych, budowanie świadomości historii Polski oraz upowszechnianie idei pamięci o przodkach.

Program szkolenia, został zaplanowany i zrealizowany z myślą ujęcia najważniejszych aspektów związanych z tematyką Kresów:

•          Stworzył nauczycielom możliwość niezapomnianych przeżyć oraz  ujrzenia wyjątkowych miejsc związanych z Polską historią i dziejami.

•          Umożliwił zobaczenie Kresów oczami wyjątkowej sławy profesora Stanisława SławomiraNicieji. Historyka głęboko utożsamionego z Kresami, autora wielu publikacji o tej tematyce.

•          Wyposażył pedagogów w namacalne narzędzia oraz ukazał optymalnie metody pracy z uczniemw zakresie historii Polski, a szczególnie Kresów.

•          Ukazał historię Kresów takią, jaka była naprawdę

Śladami Dziedzictwa Narodowego czas ruszyć 

02.06.2011 r. Wrocław – Lwów

Uczestnicy szkolenia w liczbie 42 nauczycieli historii stawili się o godzinie 18:00 pod budynkiem TV Wrocław przy ul. Karkonoskiej 8 we Wrocławiu, gdzie miała miejsce odprawa.  Następnie o godzinie 1900 uczestników szkolenia oraz młodzież i nauczycieli biorących udział w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” powitali: Dolnośląski Kurator Oświaty Beata Pawłowicz, Dyrektor TV Wrocław Anita Białek , Dyrektor PCE i PPP w Wołowie Krystyna Adaśko, prof. S.S. Nicieja oraz Pani Redaktor Orłowska Sondej.



Po zajęciu miejsc w autokarze, otrzymaniu materiałów szkoleniowych, bezpośrednie słowa do uczestników grantu skierowała Pani Krystyna Adaśko, Pani Beata Pawłowicz, Pani Anita Białek  oraz Pani Orłowska – Sondej. Autokar wyruszył o godz. 2000. W czasie podróży uczestnicy wysłuchali wykładu;  przeplatanego projekcją filmów; prowadzonego przez prof. S.S. Nicieję, historyka, znawcę tematyki kresowej.

Ku pamięci tych, którzy tam zostali

03.07.2011 r. Lwów

Po dotarciu do Lwowa i dopełnieniu formalności związanych z zakwaterowaniem, grupa wzięła udział we mszy świętej w kościele pw. Marii Magdaleny, gdzie uroczysta msza o godz. 1000 rozpoczęła uroczystości odsłonięcia pomnika pomordowanych profesorów lwowskich. Po przemaszerowaniu ulicami Lwowa, nauczyciele wraz z innymi przybyłymi gośćmi dotarli na Wzgórza Wuleckie, gdzie po oficjalnym powitaniu przez władze Lwowa i Wrocławia nastąpiło odsłonięcie pomnika.

Elementem programu było złożenie wieńców przez przedstawicieli różnych ugrupowań i organizacji. W imieniu dolnośląskich nauczycieli i uczniów, wieniec złożyły Pani Kurator Beata Pawłowicz, Dyrektor PCE i PPP w Wołowie Pani Krystyna Adaśko oraz Koordynator projektu Pani Katarzyna Fęglerska – specjalista ds. koordynacji i organizacji szkoleń PCE i PPP w Wołowie.


Każdy uczestnik grantu zapalił znicz, a następnie wykonano  pamiątkowe zdjęcie  z Panią Kurator Beatą Pawłowicz na tle pomnika.



Tylko we Lwowie
Katedra Ormiańska była pierwszym obiektem, którego historia i walory zostały zaprezentowane uczestnikom  szkolenia. Składająca się z trzech części katedra, najstarszej – prezbiterium z XIV w, środkowej zbudowanej w XVII w oraz przechodniej kaplicy powstałej na początku XX w. Miejsce to charakteryzuje się malowniczym otoczeniem. Od północy w XVIII w przybudowano do niej klasztorny zespół Benedyktynów Ormiańskich. Ciekawostką katedry jest wydarzenie z 25 czerwca 2005 r. kiedy katedrę odwiedził ówczesny papież Jan Paweł II.

Konferencja Podsumowujaca Grant Dolnoslaskiego Kuratora Oświaty – 28 listopada 2011

Film – relacja