Proklamacja umowy partnerskiej 18.06.2015

Dnia 18 czerwca 2015 roku w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie – w dniu Jubileuszu 10-lecia Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie obchodzono drugi jubileusz – Jubileusz 5-letniej oficjalnej współpracy pomiędzy Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie i Poradniami Wychowawczymi w Buchholz i w Winsen. Poradnie merytorycznie współpracują ze sobą natomiast już od 7 lat. Głównym celem zaplanowanej uroczystej Sesji Rady Powiatu Wołowskiego było podsumowanie współpracy a także proklamacja umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Wołowskim reprezentowanym przez Macieja Nejmana – Starostę Wołowskiego i Powiatem Harburg reprezentowanym przez Kai Uffelmanna – Wicestarostę Powiatu Harburgpomiędzy Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie reprezentowanym przez Krystyną Adaśko – Dyrektor PCEiPPP w Wołowie i Poradniami Wychowawczymi w Powiecie Harburg z siedzibą w Buchholz i w Winsem reprezentowanymi przez Gabriele Pape – Kierownika Poradni Wychowawczych w Powiecie Harburg.  Każdy element uroczystości został dokładnie omówiony i zaprezentowany licznie zgromadzonym uczestnikom zarówno w języku polskim jak i w języku niemieckim. Po podpisaniu umowy wspólnie określono cele i plany na najbliższe lata.

Porozumienie o współpracy