Śladami Ojców Naszych na Wileńszczyźnie

Śladami Ojców Naszych na Wileńszczyźnie


W dniach 14-19 września 2012 r. grupa 40 nauczycieli historii dolnośląskich szkół brała udział  w szkoleniu wyjazdowym na Litwę. Szkolenie zorganizowane przez PCE i PPP w Wołowie w ramach Grantu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Celem szkolenia było szeroko rozumiane propagowanie wartości historycznych
.

„Śladami Dziedzictwa Narodowego na Kresach Wschodnich-edukacja patriotyczna” – kolejny projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie. Szkolenie wyjazdowe dla 40 nauczycieli historii dolnośląskich szkół do Wilna i okolic. Projekt finansowany w ramach Grantu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Prelegentem podczas szkolenia był wybitny znawca Wileńszczyzny, nauczyciel akademicki z Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk, dr Aleksander Srebrakowski.

Krzewienie patriotyzmu i wartości historycznych wpisało się już w tradycję działalności Powiatowego Centrum Edukacji. W ubiegłym roku w ramach Grantu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty zrealizowano szkolenie wyjazdowe dla 42 nauczycieli historii dolnośląskich szkół, we Lwowie pod kierunkiem prof. Stanisława Sławomira Nicieji. Śladami Ojców Naszych na Wileńszczyźnie jako inicjatywa Centrum, mająca  wyposażyć nauczycieli historii w niezbędne narzędzia oraz żywe ślady historii z myślą o uczniach dolnośląskich szkół jest odpowiedzią na wiele pytań dotyczących historii Polski.
Uczestnicy szkolenia brali udział w żywej lekcji historii. W programie min.  Wielcy Książęta Litewscy i Królowie Polski; Historia miasta Wilna – Bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie, miejsce pochówku wielkich książąt litewskich, jednocześnie królów Polski. Katedra Wileńska z relikwiami św. Kazimierza
i grobami królewskimi Barbary Radziwiłł i Kazimierza Jagiellończyka; Uniwersytet Wileński, Kościół św. Piotra i Pawła; słynna Góra Krzyży niedaleko od Szawli.
Ważnym elementem była wizyta w Muzeum Adama Mickiewicza, Domu Juliusza Słowackiego oraz Uniwersytecie Stefana Batorego. Niezwykłym, bo osobistym przeżyciem była specjalna msza święta w Ostrej Bramie – odprawiona w intencji dolnośląskich nauczycieli przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej oraz warsztaty historyczne na cmentarzu na Rossie, miejscu ostatniego spoczynku wielu zasłużonych Polaków, gdzie we wspólnym grobowcu spoczywa matka i serce Piłsudskiego.
Elementem programu była też wizyta w Trokach – stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie uczestnicy poznali historię zamku na wyspie – siedzibę książąt litewskich. Podniosłym i  istotnym aspektem było złożenie wieńca pod pomnikiem w Ponarach, gdzie znajduje się krzyż z tablicami zawierającymi nazwiska kilkunastu tysięcy zamordowanych Polaków- nie zabrakło także zniczy zapalonych w imieniu szkół Dolnego Śląska.
Uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia, potwierdzające ukończenie formy doskonalenia. Nie było to jednak szkolenie zwyczajne,  stacjonarne, z flipchartem i markerami, była to żywa lekcja historii, którą nauczyciele będą się dzielić ze swoimi uczniami.
Celem szkolenia było przekazanie wiedzy w sposób aktywny, namacalny, naoczne zaprezentowanie treści oraz natchnienie do owocnej pracy z młodymi Polakami.
Bez wątpienia cel został osiągnięty, co pokazuje wynik ewaluacji uczestników oceniony na najwyższym poziomie pod względem merytorycznym, organizacyjnym, logistycznym. Ewaluacja uczestników pokazuje także potrzebę kontynuacji tego rodzaju szkoleń oraz konkretne obszary tematyczne w zakresie krzewienia świadomości narodowej na lata następne.
W imieniu uczestników i organizatorów grantu, pragniemy złożyć słowa podziękowania na ręce Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – p. Beaty Pawłowicz, Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Starosty Wołowskiego – p. Marka Gajosa za inicjatywę projektu, wsparcie finansowe i pomoc przy jego realizacji. Z ramienia centrum edukacji szkolenie zostało zrealizowane przez Krystynę Adaśko – dyrektor PCE i PPP oraz Katarzynę Fęglerską- koordynatora projektu.


Film – relacja