Śladami Dziedzictwa Narodowego na Kresach Wschodnich

Śladami Dziedzictwa Narodowego na Kresach Wschodnich”


2-6 lipca 2011 – PCE i PPP w Wołowie, w ramach grantu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty zrealizowało szkolenie we Lwowie i jego okolicach.
 Dolnośląscy nauczyciele historii ruszyli „Śladami Dziedzictwa Narodowego na Kresach Wschodnich”. Zdobyta wiedza i niezapomniane chwile niech będą asumptem do propagowania wiedzy na temat Kresów oraz nadania nowego wymiaru lekcjom historii.

Przygody z Kresami ciąg dalszy

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie po raz kolejny podjęło przedsięwzięcie związane z tematyką Kresów. Szkolenie „Śladami Dziedzictwa Narodowego  na Kresach Wschodnich” realizowane  było w dniach 2-6 lipca w ramach grantu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.  Było to pierwsze tego typu szkolenie dla nauczycieli, obejmujące swoim zasięgiem cały Dolny Śląsk. Kiedy w kwietniu tego roku Kuratorium Oświaty we Wrocławiu ogłosiło przetarg na zorganizowanie owej formy doskonalenia, natychmiast przystąpiliśmy do działania – mówi Krystyna Adaśko Dyrektor PCE i PPP w Wołowie. Uczestnikami szkolenia było 42 nauczycieli historii dolnośląskich szkół, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji do grantu.

Zgłosiło się 55 nauczycieli, mogliśmy zakwalifikować 42Wybór był trudny, pojechali najlepsi –Katarzyna Fęglerska koordynator projektu. Nauczyciele dokonywali pisemnego uzasadnienia udziału, prezentując podejmowane działania i plany wykorzystania zdobytej wiedzy.

Głównym celem szkolenia było propagowanie wartości historycznych, budowanie świadomości historii Polski. Wyjazd  delegatury dolnośląskich nauczycieli historii stał się kolejnym, ważnym elementem spełniającym idee ocalenia od zapomnienia dziedzictwa narodowego, szczególnie na Kresach. Rangę szkolenia  podnosi osoba prowadzącego Profesora Uniwersytetu Opolskiego Stanisława S. Nicieji, autora wielu publikacji związanych z kulturą i zabytkami oraz historią Kresów. Człowieka, dla którego Kresy są prawdziwą pasją.  Szkolenie składało się z 25 h wykładów wraz 6 filmami DVD uzupełnionymi komentarzem historycznym Pana Profesora. Dopełnieniem szkolenia stały się kilkugodzinne warsztaty historyczne na Cmentarzu Łyczakowskim prowadzone przez prof. S. Nicieję. Nie zabrakło także Twierdz Kresowych (Olesko- Podhorce – Poczajów – Krzemieniec) oraz Muzeum Słowackiego w Krzemieńcu.

 Zdobyta wiedza i niezapomniane chwile niech będą asumptem  do propagowania wiedzy na temat Kresów oraz nadania nowego wymiaru lekcjom historii w szkołach Dolnego Śląska.

GALERIA ZDJĘĆ

FILM – RELACJA