PRZESIEWOWE BADANIA KOMPUTEROWE PLATFORMA BADAŃ ZMYSŁÓW

Platforma Badań Zmysłów jest przeznaczona do prowadzenia przesiewowych badań słuchu, wzroku i mowy u dzieci , młodzieży oraz osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Budowa Platformy Badań Zmysłów oparta jest o zaawansowany centralny system informatyczny oraz komputery typu netbook, które są wyposażone w słuchawki audiometryczne oraz przycisk dla badanej osoby. Komputery komunikują się z centralną bazą danych za pośrednictwem sieci Internet. Znajdujące się w urządzeniu oprogramowanie umożliwia wykonanie następujących badań i testów:

  • badanie audiometryczne – „ Audiogram 2009”
  • badanie przesiewowe słuchu – „Słyszę 2009”
  • badanie przesiewowe mowy – „ Mówię 2009”
  • badanie przesiewowe wzroku – „Widzę 2009”
  • ankieta audiologiczna- „Ankieta”

„AUDIOGRAM 2009”

Funkcja ta umożliwia wykonanie badania audiometrycznego dla przewodnictwa powietrznego, dla każdego ucha oddzielnie, zakresie częstotliwości tonów od 250 do 8000Hz, dla ubytków nie przekraczających 80dB HL. Wynikiem badania jest audiogram wyświetlany na ekranie urządzenia.

„SŁYSZĘ 2009”

Badanie przesiewowe słuchu oparte jest na audiometrycznej próbie tonowej dla częstotliwości 1000,2000 i 4000 Hz oraz na testowaniu rozumienia mowy w szumie.

„WIDZĘ 2009”

Badanie wzroku oparte jest na teście różnicowania kontrastu, teście widzenia barwnego oraz teście widzenia stereoskopowego.

„MÓWIĘ 2009”

Badanie mowy prowadzone jest tak, aby doprowadzić do uzyskania jak największej ilości wiarygodnych informacji na temat jakości zachowań werbalnych dziecka, stopnia uzyskania rozwoju mowy( lub ewentualnych opóźnień), patologicznych zjawisk językowych występujących w mowie dziecka. Test ten służy do wstępnej diagnostyki centralnych zaburzeń słuchu.System przeznaczony jest do prowadzenia badań przesiewowych wzroku, przede wszystkim u dzieci i młodzieży.

System zawiera także bogaty serwis informacyjny na temat higieny wzroku, przyczyn powstawania chorób zmysłu widzenia oraz metod diagnostyczno-rehabilitacyjnych stosowanych w okulistyce.
Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce*
Koordynator Programu: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
System Powszechnych Badań Słuchu “SŁYSZĘ…” wersja 2.5

System przeznaczony jest do prowadzenia badań przesiewowych słuchu, przede wszystkim u dzieci i młodzieży.

Badanie oparte jest na automatycznej analizie ankiety, audiometrycznej próbie tonowej oraz testowaniu zrozumiałości mowy w szumie.Powszechny System Badań i Rehabilitacji Mowy

Badanie mowy prowadzone jest tak, aby doprowadzić do uzyskania jak największej ilości wiarygodnych informacji na temat jakości zachowań werbalnych dziecka, stopnia uzyskania rozwoju mowy( lub ewentualnych opóźnień), patologicznych zjawisk językowych występujących w mowie dziecka. Test ten służy do wstępnej diagnostyki centralnych zaburzeń słuchu.