Szkoła dla Rodziców

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzegu Dolnym, zaprasza rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców do wzięcia udziału w zajęciach warsztatowych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Warsztaty przeznaczone są dla osób, które chcą doskonalić swoje relacje z dzieckiem, uczniem i podnosić własne kompetencje wychowawcze.Treść szkolenia: Część I – Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

  • ·         wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane granice
  • ·         rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
  • ·         aktywne, wspierające słuchanie,
  • ·         motywowanie dziecka do współdziałania, współpracy,
  • ·         modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka – kary,
  • ·         uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
  • ·         wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
  • ·         budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
  • ·         konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych, rozpoczną się po zebraniu grupy.Można się zpisywać w sekretariacie lub telefonicznie.

– miejsce realizacji zajęć: PP-P w Brzegu Dolnym ul. 1-ego Maja 21

Osoby prowadzące:
pedagog- mgr Krystyna Adaśko
psycholog- mgr Dagmara Danielczyk-Słomian 
Zapisy pod nr tel. PP-P Brzeg Dolny (071) -319-99-94