Posted in Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół z wyboru oferty na zapytanie ofertowe z dnia 09.11.2018 r. -środki czystości

Kontynuuj czytanie...
Posted in Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie Ofertowe – na środki czystości

http://www.wolowpce.pl/pliki/upload/zapytanie%20ofertowe%20-%20%C5%9Brodki%20czysto%C5%9Bci%20(4).pdf

Kontynuuj czytanie...
Posted in Granty Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Śladami Dziedzictwa Narodowego na Kresach Wschodnich

„Śladami Dziedzictwa Narodowego na Kresach Wschodnich” 2-6 lipca 2011 – PCE i PPP w Wołowie, w ramach grantu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty zrealizowało szkolenie we Lwowie…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Granty Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Śladami Ojców Naszych na Wileńszczyźnie

Śladami Ojców Naszych na Wileńszczyźnie W dniach 14-19 września 2012 r. grupa 40 nauczycieli historii dolnośląskich szkół brała udział  w szkoleniu wyjazdowym na Litwę. Szkolenie zorganizowane…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Projekty

Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego – 2013 – 2014

Pierwsze relacje z wdrożenia nowego systemu doskonalenianauczycieli w Polsce. W dniach 4-5 kwietnia 2013r. na zaproszenie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się konferencja przedstawicieli…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Projekty

Projekt „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”

czytaj więcej

Kontynuuj czytanie...
Posted in Projekty

Nowa rola placówek doskonalenia nauczycieli

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WOŁOWIE ZAKWALIFIKOWANY DO REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU„ NOWA ROLA PLACÓWEK  DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI ” Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie jako jedna z 50…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Programy

Program edukacyjno-terapeutyczny Ortograffiti

Uczniowie z dysleksją rozwojową wymagają w procesie edukacji specjalistycznej pomocy. Spośród uczniów przystępujacych co roku do sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej oraz do egzaminu…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Programy

Szkoła dla Rodziców

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzegu Dolnym, zaprasza rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców do wzięcia udziału w zajęciach warsztatowych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Warsztaty…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Programy

PRZESIEWOWE BADANIA KOMPUTEROWE PLATFORMA BADAŃ ZMYSŁÓW

Platforma Badań Zmysłów jest przeznaczona do prowadzenia przesiewowych badań słuchu, wzroku i mowy u dzieci , młodzieży oraz osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Budowa Platformy Badań…

Kontynuuj czytanie...