Posted in Aktualności Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

FINAŁ Mistrzowie Lektur Szkolnych – edycja 2022/2023

Dnia 19.04.2023 odbył się finał Powiatowego Konkursu Czytelniczego Mistrzowie Lektur Szkolnych – edycja  2022/2023. Miejscem zdarzenia była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orląt Lwowskich w…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Aktualności Biblioteka Pedagogiczna Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

WYNIKI POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO„W ŚWIECIE TWÓRCZOŚCI ALEKSANDRA FREDRY PROJEKT ZAKŁADKI DO KSIĄŻKI”

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie – Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie z okazji przyjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwały w sprawie ustanowienia roku…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

25.04.2023 lekcja otwarta: Tabliczka mnożenia w zakresie 50. Gry i zabawy matematyczne

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, doradca metodyczny nauczania matematyki i informatyki oraz doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej i…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Protokół z etapu powiatowego III POWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „Mały Ortografik”

W dniu 20.04.2023r. odbył się II etap III Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Mały Ortografik”.Do etapu powiatowego zakwalifikowało się 19 uczniów z klas III Szkół Podstawowych z…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Biblioteka Pedagogiczna Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

„W świecie twórczości Aleksandra Fredry – projekt zakładki do książki”- uwaga ważna informacja

Informujemy,  że przedłużono termin oddawania prac konkursowych „W świecie twórczości Aleksandra Fredry – projekt zakładki do książki” do dnia 20.04.2023 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 25.04.2023 r.

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

26.04.2023r. online: Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Historii i HiT

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradcy metodyczni nauczania historii i HiT zapraszają nauczycieli historii i  HiT…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

19.04.2023r. lekcja otwarta: Bezpieczeństwo w sieci

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, doradca metodyczny  nauczania przedmiotów przyrodniczych serdecznie zapraszają zainteresowanych…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

19.04.2023 r. lekcja otwarta: Uczymy ratować … wykorzystanie aplikacji na telefon do nauki pierwszej pomocy w klasie III

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie, Dyrektor ZSP nr 2 w Brzegu Dolnym oraz…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

27.04.2023 r. szkolenie: Przestymulowanie – praca z dzieckiem wrażliwym i przeciążonym sensorycznie

Szanowni Państwo, Nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania edukacji…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

20.04.2023 r. szkolenie: Jak pracować z uczniem niedosłyszącym ?

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania przedmiotów przyrodniczych zapraszają na szkolenie: Jak pracować z uczniem…

Kontynuuj czytanie...