Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

19.01.2023 r. spotkanie: Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Szanowni Państwo Nauczyciele Przedmiotów Przyrodniczych Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania przedmiotów przyrodniczych zapraszają nauczycieli na…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

16.01.2023 r. lekcja otwarta: Wykorzystanie robotów Photon przy nauce Twierdzenia Pitagorasa

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania matematyki i informatyki zapraszają nauczycieli na lekcję…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

26.01.2023 r. szkolenie: Jak pracować z klasą zróżnicowaną?

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie,  doradca metodyczny nauczania matematyki i informatyki oraz doradca metodyczny nauczania języka polskiego…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Regulamin XVIII Powiatowego Konkursu Matematycznego PLUSIK

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

III Powiatowy Konkurs “Żyję, więc pomagam”

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji o Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania edukacji dla bezpieczeństwa serdecznie zapraszają nauczycieli i uczniów…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

19.01.2023 r. szkolenie online: Awans zawodowy nauczyciela – dzielenie się wiedzą

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowieoraz doradca metodyczny nauczania języków obcych  zapraszają na szkolenie: Awans zawodowy nauczyciela –…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

26.01.2023 r. szkolenie online: Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskiej Karty” w oświacie

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradcy metodyczni zapraszają na szkolenie: Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

12.01.2023 szkolenie online: „Formularze Google Forms jako przykład tworzenia gry terenowej oraz escape room”

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradca metodyczny zapraszają na szkolenie: „Formularze Google Forms jako przykład tworzenia gry…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

09.01.2023 r. – Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Doradztwa Zawodowego

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny w zakresie doradztwa zawodowego zapraszają na spotkanie: Sieci Współpracy…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

16.01.2023 r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Historii i Teraźniejszości

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny w zakresie wiedzy o społeczeństwie zapraszają na spotkanie:  Sieci…

Kontynuuj czytanie...